CDV INFO
Image default
Dienstverlening

Verkenning van de leiderschapsrol

Verkenning van de leiderschapsrol – richting bepalen dat anderen zullen volgen om resultaten te bereiken

De leiderschapsrol biedt richting door waarden, missie, visie en teamwerk om innovatieve ideeën om te zetten in waarde.
Dankzij deze rol kunnen formele of informele overeenkomsten tussen leiders en volgers worden bereikt, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en investeerders. Als de visie overtuigend genoeg is, zullen leden van alle kiesdistricten volgen, inclusief toezichthouders en concurrenten.

Wanneer er afspraken worden gemaakt, is er een beter begrip van de richting en wat zowel vereist als verwacht wordt. Het kan zijn dat beide partijen compromissen moeten sluiten om een onderhandelde overeenkomst te bereiken. Overeenkomsten beïnvloeden cultuur en moraal. Cultuur is het resultaat van kennis en vaardigheden van leiders en rolmodellen die gedeelde waarden, attitudes, gedragingen en overtuigingen bepalen. Cultuur beïnvloedt toekomstig gedrag. Moraal is de bereidheid om overtuigingen in waarden, missie en visie te handhaven.

De leiderschapsrol wordt op twee niveaus uitgevoerd:
• Macroniveau – transformationeel: het bewerkstelligen van veranderingen in de omgeving waarin de onderneming opereert, of binnen de onderneming zelf, of beide
• Micro-niveau – transactioneel: de relatie tussen een leider en een volgeling bij taakvoldoening

Transformatieleiders beïnvloeden resultaten van volgers, als individuen en in teams, door hun aspiraties, wensen en behoeften, doelstellingen en doelen te veranderen en door gedeelde waarden, missie, visie en leren te bevestigen.

Transactionele leiders zijn ofwel krachtcentrisch of empowerend. Krachtcentrische leiders gebruiken een op commando en controle gerichte aanpak, waarbij resultaten op bestelling worden geleverd met beloningen, of anders worden straffen opgelegd. Daarentegen ontwikkelen machtige leiders opvolgers door een proces van migreren van een richtlijnstijl naar een ondersteunende stijl gebaseerd op de toewijding en competentie van volgers. Een onderneming kan niet groeien tenzij zij toekomstige leiders ontwikkelt.

De leiderschapsrol wordt uitgevoerd binnen de context van planning en beleidsontwikkeling, inzet en prestatiemeting. Het omvat zelfwerkzaamheid, ambitieus leiderschap, inspirerend leiderschap en het creëren van een omgeving voor het motiveren van anderen.

Zelfmotivatie – enthousiasmeren voor een innovatief idee en / of toewijding aan waarden:
• Positieve instelling
• Ambitie
• Vertrouwen
• Inzet
• Zelfbeoordeling

Aspirationaal leiderschap – de mindset voor communicatie instellen:
• Waarden en leidende principes
Missie
Visie:
• Waarde voorstel

Inspirerend leiderschap – communiceren met en relaties opbouwen met volgers:
• Aantrekken en verwerven
• Uitbreiden
• Behoud
• Behoud
• Scherpstellen

Een omgeving creëren om anderen te motiveren:
• Beïnvloed de beweging tot actie
• Volgelingen in staat stellen zichzelf te motiveren

Het gevolg van effectief leiderschap is dat volgelingen de beoogde resultaten bereiken door hun eigen zelfmotivatie.

De leiderschapsrol bepaalt de richting die anderen zullen volgen om resultaten te behalen in combinatie met de ondernemers- en managementrollen. De leiderschapsrol is een competentie van enterpriship (ondernemerschap, leiderschap en management).

Ivpp Amsterdam – Coaching van zelfvertrouwen, leiderschap en loopbaanadvies!

 

https://www.ivpp.nl/coaching-amsterdam/