CDV INFO
Image default
Auto

Agrarisch advies

Veel boeren erven een familiebedrijf over, en horen van hun voorouders wat wel en wat niet te doen. De kennis die de boeren bezitten verouderd hierdoor erg, omdat ze de technologische ontwikkelingen op het agrarische vakgebied vaak weinig tot niet volgen. Daarom vragen veel boeren tegenwoordig om agrarisch advies bij een expert op het vakgebied. Steeds meer gaat automatisch, maar veel ook nog met de hand. Vaak zijn de producten die met de hand vervaardigd zijn van hogere kwaliteit dan die van machines en dus waardevoller. Organisaties die vechten voor de rechten van dieren strijden ook vaak tegen de automatisering van de agrarische industrie.

Echter, veel dingen kan de boer toch echt beter overlaten aan machines en nieuwe technische vernuftigheden. Dingen als het verzamelen van mest, het voeren van de dieren en de stal inrichting worden vaak veel beter uitgevoerd met behulp van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het melken van koeien bijvoorbeeld kan nog steeds beter met de hand gedaan worden. In dit geval geldt het niet perse dat de kwaliteit van de melk beter is dan met machines, maar de koe zal de machines als onprettig ervaren en zich dus minder op haar gemak voelen. Het is echter tegenwoordig voor de meeste boeren onvermijdelijk om machines te gebruiken, door de massale aantallen van het vee. Om de concurrentie bij te houden moeten boeren het hele proces van het maken van hun producten zo goedkoop mogelijk maken. Hierdoor ontstaan steeds slechtere omstandigheden voor het vee, en dus ook een grote ontevredenheden bij dierenrechten organisaties. Het is dan ook erg belangrijk dat de overheid duidelijke eisen stelt aan de leefomgevingen die de boeren voor hun vee creëren. Het is dus heel moeilijk voor boeren om de afweging tussen mens en machine te maken. De meeste boerderijen beginnen ware fabrieken te worden, en dit is nergens goed voor.

 

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/