CDV INFO
Image default
Gezondheid

Wanneer ben je zwakbegaafd ?

Wanneer ben je zwakbegaafd?

Als je een IQ hebt tussen de 70 en 80, dan ben je zwakbegaafd. Je kunt dan minder goed leren en loopt vaak achter op sociaal gebied. Voordat je 18 jaar bent is het in veel gevallen al te herkennen. Fysieke afwijkingen in het uiterlijk zijn dan al waarneembaar (bijvoorbeeld een groter/kleiner hoofd of misvormde handen/voeten). Als kind blijft je ontwikkeling achter op die van leeftijdsgenoten. Ook kun je (vast) voedsel weigeren of zelfs braken. In het dagelijkse leven heb je er moeite mee om handelingen goed uit te voeren. Je hebt vaak de voorkeur aan simpele routinematige handelingen. Sterke stemmingswisselingen (agressiviteit) komen veel voor. Andere aandoeningen en stoornissen komen vaak samen voor met zwakbegaafdheid.

Hoe word je het?

Zwakbegaafdheid is niet erfelijk bepaald. Voor de geboorte kan het ontstaan door alcohol gebruik van de moeder, infecties of door genetische aanleg. Tijdens de geboorte kan er sprake zijn van te weinig zuurstof en/ of bloedingen. Na de geboorte kan het ontstaan door infecties, binnen krijgen van giftige stoffen of door hersenletsel van een ongeval.

Hoe nu verder?

Zwakbegaafdheid kan vastgesteld worden door afname van een intelligentie test. Voor jonge kinderen is er speciaal materiaal ontwikkeld. Bij hen kun je het ook herkennen aan een ontwikkelingsachterstand. Als de diagnose is gesteld, dan is het belangrijk dat je dit accepteert. Vanuit deze acceptatie kan het kind of de volwassene aangesproken worden op het juiste niveau met haalbare opdrachten. Tevens is het belangrijk om je te richten op dat wat wel goed gaat. Ook een duidelijke structuur is van belang in regels en dagindeling. Zo is het mogelijk een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Onderwijs op een reguliere school is vaak haalbaar. Zo niet, dan gaan kinderen naar speciaal onderwijs.

https://www.zobegaafd.nl/