CDV INFO
Image default
Gezondheid

Traumaverwerking helpt u verder

Traumaverwerking is een vorm van therapie die tegenwoordig erg populair is bij veel praktijken en psychologen. Om even aan te geven wat een trauma is: het gaat hierbij, zoals veel mensen vaak denken, niet om de gebeurtenis zelf. Het gaat om de emoties en de persoonlijke conclusies die wij hieraan hebben gekoppeld en die onszelf telkens terugwerpen. Het volgen van traumaverwerking kan erg effectief zijn om dit soort dingen goed te verwerken.

Bij het verwerken van een trauma gaat het niet om de gebeurtenis die het trauma heeft veroorzaakt te vergeten, wat vaak wordt gedacht. Het heeft dan ook niks te maken met het wissen van gedachten. Bij traumaverwerking worden alleen de vervelende emoties losgekoppeld van de gebeurtenis. Als je bijvoorbeeld ooit op TV een vliegtuig hebt zien neerstorten, kan dat een conclusie opleveren voor jou dat vliegtuigen gevaarlijk zijn. Je koppelt dus een gebeurtenis aan een gevoel of emotie. Bij traumaverwerking wordt er gekeken hoe deze zaken los kunnen worden gelaten, zodat we weer met meer optimisme in het leven staan. Wil jij nou meer weten over traumaverwerking of heb jij het idee dat jij ook last hebt van een trauma? Schaam je niet en neem contact op met een praktijk die gespecialiseerd is in traumaverwerking.

Wat is traumaverwerking?

Alvorens we gaan uitleggen wat traumaverwerking is, gaan we eerst kort uiteenzetten wat een trauma precies is. Een trauma is een gebeurtenis waaraan iemand persoonlijke conclusies en emoties heeft gekoppeld. Een trauma is niet de gebeurtenis zelf, maar de overgebleven persoonlijke schade die men hieraan overhoudt. Een trauma kan een leven ernstig verstoren en kan je belemmeren de dingen in het dagelijkse leven op te pakken. Door middel van traumaverwerking kan men ervoor zorgen dat je minder last hebt van deze klachten en dat de conclusies die jij hebt getrokken kunnen worden losgekoppeld van de gebeurtenis.

Als je traumaverwerking wilt volgen, kun je het beste aankloppen bij een erkende instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben affiniteit met dit soort problemen en de technieken die zij gebruiken zijn niet alleen veilig, maar ook nog eens wetenschappelijk bewezen. Denk jij dat je last hebt van een trauma of heb je ooit iets heel vervelends meegemaakt waar je nu nog steeds last van hebt? Schaam je dan niet en overweeg om deel te nemen aan traumaverwerking, waarbij je leert om beter met dit soort problemen om te gaan. Het is absoluut niets om je voor te schamen.

http://www.actinmove.nl/traumaverwerking/