CDV INFO
Image default
Bedrijven

Iedereen tevreden

Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe het gaat met de werknemers bij u op de vloer. Zo kunnen eventuele problemen voorkomen of opgelost worden. Dit kan gemeten worden door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ik hoor u denken dat is een mooi woord voor galgje. Maar dit is ook een hele mooie methode om in beeld te krijgen hoe de werknemers presteren en zich voelen.

Carrierepoort is een goede optie om dit onderzoek bij af te nemen. Meestal vindt zo’n onderzoek alleen plaats door de werknemers een vragenlijst te laten invullen. Maar carrierepoort gaat verder dan dat. Zij koppelen namelijk ook de antwoorden van de werknemer met de organisatie als geheel. Zou heeft de werknemer meer het gevoel gehoord te worden en dat het onderzoek daadwerkelijk nuttig is.

Hoe gaat dit dan in zijn werk? Via een online vragenlijst wordt het medewerkersonderzoek uitgevoerd. Verschillende thema’s zoals stress, werkdruk, veiligheid, ziekteverzuim, verloop, productiviteit, collega’s, leidinggevende, leiderschap, beloning, risico weerbaarheid en bevlogenheid worden getest bij de werknemers. Vervolgens worden de leidinggevenden geïnterviewd over diepgaande zaken. Daarna worden aan een aantal werknemers exact dezelfde vragen gesteld als dat aan de leidinggevenden is gevraagd. Hierdoor voelt iedereen zich gehoord.

Ook is het mogelijk om nog verder onderzoek te doen. Er kan dan worden gekeken naar de ambities en de doelen in het ondernemingsplan en er wordt dan een analyse gemaakt van de markt van de opdrachtgevers. Dit is optioneel, omdat niet elk bedrijf het nodig vindt om tot zo ver te kijken.

Uiteindelijk komen uit dit onderzoek verbeterpunten. Iedereen krijgt de kans om zijn of haar uitslag te reflecteren en hier iets mee te doen. Omdat er gekeken is naar de hele organisatie, niet alleen naar de werknemers, is vaak iedereen bereid om iets te veranderen. Zo krijg je niet het idee dat alleen de werknemers aan allerlei eisen moeten voldoen en moeten presteren. Maar iedereen binnen het bedrijf is gelijk met zijn of haar eigen taken!

 

http://www.carrierepoort.nl