Een huis verhuren

      Reacties uitgeschakeld voor Een huis verhuren

Heeft u gespaard? En zoekt u een manier om meer rendement te maken op uw spaargeld? Of zoekt u naar extra inkomen? Wat is een goede belegging? Sparen op de bank levert erg weinig op. Zelfs het voor lange tijd vastzetten van een bedrag via zoiets als depositosparen geeft een mager resultaat. Nooit doen Een beginnende verhuurder die voor de eerste keer een appartement gaat verhuren, hoort vaak diverse redenen van vrienden waarom het verhuren van een huis een enorm belachelijk idee is. Veelgenoemde argumenten tegen het verhuren van een huis zijn onder andere:

 • De huurder laat uw appartement vervuild achter.
 • De huurder valt u midden in de nacht lastig met problemen.
 • De huurder maakt een wietplantage op zolder.
 • De huurder maakt ruzie met de buurt.
 • etc, etc, etc…

Deze generalisaties zijn kennen wel een kern van waarheid. Beleggen in een woning is niet zonder gevaren. Veel nieuwe verhuurders raken al snel overweldigd door de hoeveelheid werk die er bijkomt kijken om huurders te managen. Deze verhuurders voelen zich vaak uitgeput omdat ze nooit hebben geleerd hoe ze eigenlijk een goede verhuurder kunnen worden. Ze worden ingehaald door de feiten. Het verhuren groeit ze boven de pet. 

Wie het slim aanpakt, kan een mooi rendement behalen met verhuur van een woning. Slimme verhuurders vinden juist een oplossing voor deze kwesties. Zij doen wat ze zelf kunnen zelf, en laten het gespecialiseerde werk over aan de verhuurmakelaar.

 

Waar moet een verhuurder rekening mee houden?

Voordat een verhuurder kan starten met verhuur, heeft hij wat stappen te zetten. Bij de beginnende verhuurder hoort men in beginsel dikwijls dezelfde problemen. De verhuurder dient heel wat vragen te beantwoorden voordat hij/zij een appartement kan verhuren. Enkele voorbeeld vragen van verhuurders zijn:

 • Hoe controleer ik een (potentiële) huurder?
 • Hoe snel kan ik mijn woning verhuren?
 • Zijn mijn huurinkomsten belasting vrij?
 • Moet ik mijn woning voor bepaalde of onbepaalde tijd verhuren?
 • Hoe kan ik een passende huurprijs bepalen voor mijn woning?

Het beantwoorden van deze vragen kan deels door het doen van onderzoek. Maar vaker helpt het wanneer men uit ervaring kan spreken. Aangezien veel verhuurders een huis voor het eerst gaan verhuren, lijkt het slim gebruik te maken van de ervaring van een verhuurmakelaar.

 

Waar kan de verhuurmakelaar mee helpen?

Verhuurders besteden dikwijls enige taken uit aan de verhuurmakelaar. Een verhuurmakelaar heeft in de regel twee hoofdtaken: het vinden van betrouwbare huurders (en alles wat daar bij komt kijken) en het beheren van een appartement en de huurders. Dit betekent dat de verhuurmakelaar bijvoorbeeld ondere andere de volgende taken uitvoert:

 • Het controleren van een kandidaat huurder, met onder andere controle van kredietwaardigheid, huurverleden en aangeleverde legitimatiebewijs.
 • Huurcontract opstellen.
 • Het maken van een presentatie van de woning.
 • Advies over aanpassingen of presentatietips voor optimale verhuurbaarheid van het huis.
 • Het voeren van onderhandeling met de potentiele huurder namens de verhuurder.
 • Reacties van geinteresseerde huurders ontvangen.
 • Sleuteloverdracht aan de huurder.

De verhuurmakelaar beschikt over (juridische) inzichten. Welke type woningen is momenteel gewild? Wat is een marktconforme huurprijs? Met accurate huurcontracten worden risico’s van verhuur beperkt. Daarnaast is de verhuurmakelaar een bron van (praktijk)ervaring. Hij of zij kent de gevaren van de verhuur van een appartement. En kan helpen valkuilen te omzeilen.

 

Verschillen tussen verhuurmakelaars

Een verhuurmakelaar is van onschatbare waarde om de risico’s van verhuur te beperken. Er is echter veel verschil tussen verhuurmakelaars. Welke activiteiten zij kunnen uitvoeren. Welke kosten zij zeggen te maken (vooraf) en welke kosten zij werkelijk bij u in rekening brengen (achteraf). Maar bovenal: welke belangen zij voorop stellen. Dienen zij uw belang of eigenlijk vooral hun eigen belang. Laat u goed informeren over de verhuurmakelaars in uw regio. En weet waar u op moet letten als u ze vergelijkt.

Word ik slapend rijk?

Een woning verhuren – wat levert het op? Om te bepalen wat een woning verhuren u oplevert, dient u een indicatie te hebben van de (jaarlijkse) opbrengsten en kosten. Het verschil betreft de winst. Om te bekijken of het een goede investering betreft, kunt u het vergelijken met andere rendementen die u elders zou kunnen behalen. 

Voor een goede afweging moet u ten eerste inzicht hebben in de (te verwachten) kosten van verhuur. Belangrijkste kosten zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten, abonnementen (op bijvoorbeeld CV of wasmachines), gemeentelijke lasten en kosten die gemoeid zijn met het vinden van nieuwe huurders. Een kostenpost die meestal vergeten wordt, zijn de kosten van leegstand. Wanneer het appartement een of twee maanden per jaar leegstaat, heeft een aanzienlijk ander rendement dan wanneer het continu verhuurd wordt. Leegstand heeft ook te maken met de andere component: de opbrengsten. U dient een inschatting te maken van de te verwachten opbrengsten, ofwel: de huur die u maandelijks kunt innen. De hoogte van huur is afhankelijk van type woning, locatie, staat van onderhoud, voorzieningen in de omgeving, afstand tot openbaar vervoer en uitvalswegen, afstand tot een (winkel)centrum, etc. Kortom: alles waar veel huurders belang aan hechten. Let op dat u zichzelf niet rijk rekent met huurprijzen. Een te hoge huurprijs, kan leiden tot langere leegstand. Vaak is een wat lagere huurprijs te prefereren boven een hogere prijs maar met langere leegstand. 

Er bestaan diverse rekentools waarmee u eenvoudig het rendement van verhuur kunt bepalen. Een goede Excel is bijvoorbeeld te vinden op: een huis verhuren.

Verhuur aan expats

Sommige verhuurders richten zich met name op de verhuur aan expats (ofwel: expatriates). Een expat is iemand die tijdelijk in een ander land verblijft. Dikwijls gelden expats als ideale huurders, aangezien zij dikwijls werken voor grote, gerenomeerde organisaties. Expats hebben daarom in elk geval een baan en in de meeste gevallen voldoende salaris zodat zij de huur kunnen blijven voldoen. Daarnaast voorziet de organisatie dikwijls in vergoedingen voor huur, waardoor eventuele financiele zaken dikwijls snel en zakelijk afgehandeld kunnen worden. 

Is verhuur aan expats anders dan aan andere huurders? Verhuur aan expats is in sommige opzichten anders. Expats hebben dikwijls hogere eisen ten aanzien van bijvoorbeeld parkeergelegenheid, nabijheid van snelwegen en nabijheid van (handel)centra. Daarnaast zijn veel expats geinteresseerd in gemeubileerde verhuur (in plaats van alleen gestoffeerde verhuur), aangezien zij zelf geen meubels hebben – of deze wensen aan te schaffen voor de korte periode dat zij in Nederland verblijven. Aangezien expats uit een ander land komen, is er een mogelijkheid voor miscommunicatie of andere (woon)gewoonten, die afwijken van wat men hier in Nederland gewend is. Flexibel omgaan met eventuele verschillen helpt. Tot slot vindt communicatie met expatriates in de regel plaats in het Engels. Contracten, brieven, emails en andere communicatie zullen dus in de Engelse taal moeten plaatsvinden. Mogelijk heeft u extra kosten bij het correct vertalen van uw communicatie. Pas op voor misverstanden: liever iets te duidelijk uitleggen, dan dat later blijkt dus u en uw huurder elkaar niet hebben begrepen – en daarom problemen ontstaan.

Verhuur blijft de moeite waard?

De verwachting is dat het verhuren van huizen ook in de toekomst interessant is. De komende tijd blijft een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector in Nederland. Bovendien: de huurprijzen zijn tegenwoordig hoger dan ze ooit waren. De andere opties blijven voorlopig zeer onaantrekkelijk of kennen hoge risico’s. De woningprijzen blijven toenemen, waardoor bij verkoop potentieel een extra rendement behaald kan worden. Kortom: de verwachting is dat het verhuren van appartementen in de komende jaren interessant blijft.

Huren blijven hoger worden

Volgens Pararius (bron: Pararius) is de gemiddelde huurprijs van een huis in de vrije sector in Nederland medio 2016 met meer dan 6% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De gemiddelde huurprijs komt zodoende uit op circa 13,50 euro per vierkante meter per maand. Volgens Pararius is met name de laatste twee jaren de huur in de Randstad hard toegenomen. Een woning huren in Amsterdam is nog steeds heel veel kostbaarder dan bij wijze van spreken in Amersfoort.

Airbnb maakt verhuur interessant

Met name huizen in de Randstad zien hun verhuurbaarheid de laatste jaren sterk toenemen door verhuur aan toeristen via Airbnb. De marktvraag naar appartementen neemt toe, terwijl het aanbod achterblijft. De vraag is wel wat slimmer is: verhuren via Airbnb of vastverhuren? Via Airbnb-verhuur zijn meestal hogere huurprijzen te vragen. Vooral wanneer het een woning betreft in een centrum van een van de grote plaatsen in de Randstad. In het hoogseizoen is hierdoor een aantrekkelijke bron van inkomsten te realiseren. Alleen in het laagseizoen is de vraag veel kleiner – en ontstaat mogelijk een periode leegstand. Dit kan de winst flink drukken. Verder zijn toeristische huurders niet altijd ideaal voor uw woning en/of de omgeving. Zij hebben beperkt belang bij een wat langere termijn goede verstandhouding met verhuurder en/of buurtgenoten- en zijn daardoor best vaak niet de optimaalste huurders. Bedenk voor uw eigen situatie of u kiest voor Airbnb huurders of voor vaste verhuur. Toch heeft de Airbnb trend wel een gunstig effect op huisverhuur in het algemeen.

Verhuur van een woning ook voor mij een bron van inkomsten?

Heeft u een bepaald vermogen dat u wenst te beleggen in een appartement? Hebt u een appartement dat in trek is bij huurders – vanwege bijvoorbeeld de locatie, indeling en staat van onderhoud? En kunt u zakelijk omgaan met eventuele huurders – ook wanneer er onenigheden ontstaan? Bent u bereid om tijd te steken in het vinden van betrouwbare huurders? Dan is een huis verhuren een interessante optie om rendement te verkrijgen met uw (spaar)geld. Neem contact op met een verhuurmakelaar om uw ideeen voor te leggen; in de meeste gevallen voorziet de verhuurmakelaar u vrijblijvend van adviezen over de verhuur van uw appartement.

https://www.verhuurmakelaar.info/