CDV INFO
Image default
Zakelijk

De voor- en nadelen van een training OR

Er valt veel te zeggen voor een training OR. Zo leert men om te gaan met situaties waarin een conflict is ontstaan, raakt men bekend met de verschillende wetten rondom raadsorganen en – ten slotte – leert men over de rechten en plichten die horen bij zo een functie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende rechten, zoals hier onder zijn aangegeven:

  • Overlegrecht
  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht

Deze zijn van groot belang voor het functioneren van een medezeggenschapsraad. Weet u wat al deze rechten inhouden? Als dat niet het geval is, dan is een training OR zeer relevant voor u.

Temporele factoren in de raad

Een medezeggenschapsraad verandert door de tijd heen. Mensen nemen ontslag, personeel wordt aangenomen, mensen krijgen promotie, en zo voorts. Dat betekent dat men flexibel met zo een raad om hoort te gaan. De behoeften van de medewerkers kunnen namelijk van moment tot moment veranderen, daar ook de samenstelling van het orgaan variabel is. Tijdens een training OR leert men dan ook om te gaan met constante en variabele parameters. Zo is de volger van de training OR altijd voorbereid op veranderlijke situaties en omstandigheden.

Mogelijkheden om in te schrijven

Trainingen, lessen en workshops kunnen op meerdere manieren gevolgd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om mee te doen aan online modules. Dat wil zeggen, trainingen die op het internet en met de computer worden gegeven en gevolgd. Zo is men vrij om een eigen schema aan te houden. Toch is het ook mogelijk om in het ‘echte leven’ training te volgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op locatie aan de slag te gaan. Dit kan zowel met lessen die betrekking hebben op theorie of praktijk. De keuze is dus geheel aan diegene die deelneemt aan cursussen.

http://www.academy4-or.nl/or-trainingen/training-or-basis/