CDV INFO
Image default
Onderwijs

De verschillende niveaus op een middelbare school

De verschillende niveaus op een middelbare school 

In tegenstelling tot de meeste basisscholen, wordt er op de middelbare school onderscheid gemaakt tussen allerlei verschillende niveaus. Deze onderscheidingen zorgen ervoor dat er een niveau is dat bij ieder specifiek kind past. Er zijn namelijk kinderen die heel erg goed kunnen leren, terwijl er ook kinderen zijn die misschien iets minder goed kunnen leren. Deze kinderen zouden erg veel voordeel kunnen hebben aan coaching onderwijs. Het maakt helemaal niet uit welk niveau kinderen op de middelbare school volgen. Het enige dat belangrijk is, is dat de kinderen daadwerkelijk op hun plek zitten. Dit houdt in: een plek die goed bij hen past.  

 

Het vmbo en de mavo 

Het eerste niveau dat voorkomt op de middelbare school is het vmbo. Dit staat ook wel bekend als het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De mavo staat voor het middelbaar algemeen beroepsonderwijs. Dit zijn twee onderwijsvormen die praktischer gericht zijn. Dit houdt in dat er op deze scholen vaak meer aandacht wordt besteedt aan werk dat met de handen gedaan worden. Een docent als coach in de klas is op het vmbo en de mavo, net zoals op alle andere niveaus, van erg groot belang. Het is bij het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen beroepsonderwijs mogelijk om verschillende richtingen te kiezen.  

 

De havo 

De havo staat ook wel bekend als het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit is een niveau dat vijf jaar in beslag neemt, in tegenstelling tot het vmbo en de mavo die beiden vier jaar duren. Tijdens de eerste twee jaar van het havo krijgen kinderen een algemeen lespakket. Later mogen zij hun eigen richting kiezen. Er kan gekozen worden tussen een scheikundige en natuurkundige richting, een biologie richting, een technische richting, een economische richting en een culturele en maatschappelijke richting. De kinderen op dit niveau mogen kiezen voor de richting die zij bij zichzelf vinden passen.  

 

Het vwo 

Het vwo, ofwel het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bereidt kinderen voor op een studie aan een universiteit. Het is belangrijk om te weten dat het vwo een jaar langer duurt dan de havo en twee jaar langer dan het vmbo en de mavo. Dit niveau duurt namelijk zes jaar. Na deze zesjarige periode mogen de jongeren echter meteen doorstromen naar de universiteit waar zij een drie- of vierjarige bachelor kunnen volgen. Deze kunnen zij opvolgen met een master. Een belangrijk kenmerk van het vwo, is dat dit niveau het meest theoretisch is.  

https://septemberonderwijs.nl/