CDV INFO
Image default
Adverteren

De oorsprong van: Pictogrammen

Een pictogram is een afbeelding dat dient als symbool , of  als een symbool op zichzelf, dienend om op een beeldende manier informatie te verstrekken aan de gebruikers ervan. Het woord is dan ook letterlijk vertaald uit het latijn ‘geschilderde letter’, waarmee wordt gedoeld op het beeldelement en dus niet het verbale deel waarbij letters ook gebruikt kunnen worden.

Het nut

Vaak zijn pictogrammen waar te nemen in de vorm van borden. Doordat pictogrammen vaak een duidelijk signaal afgeven aan de gebruikers is het een effectieve manier om informatie te verstrekken, ditgeen wat voor opheldering kan zorgen en zo incidenten of onwetendheid kan voorkomen op de plekken waar dat nodig is. Vaak zijn of lijken pictogrammen ook in verschillende landen nagenoeg hetzelfde, het symbool is dus herkenbaar voor veel mensen en zo een vorm van krachtige beeldtaal.

Pictogrammen worden gebruikt in zowel de private sector als de publieke sector, dit is dan ook logisch te verklaren omdat het doel van een pictogram in beide gevallen zeer nuttig kan zijn, en soms ook nodig is. Daar waar veel regels zijn of een zekere chaos heerst kunnen pictogrammen een houvast bieden die op een andere manier lastig te verkrijgen is.

Toepassing in de praktijk

Omdat het gebruiken van pictogrammen op veel manieren kan worden toegepast en op veel verschillende plekken voor kan komen raak je hier snel aan gewend. Pas wanneer je er op let gaat dit echt opvallen.

Een groot bedrijf als Nederlandse Spoorwegen (NS) maakt bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van pictogrammen, denk hierbij aan borden als ‘verboden te roken’ of ‘geen toegang’. Mensen zijn vaak onderbewust dermate gewend aan deze borden dat mensen de informatie tot zich nemen maar zich niet realiseren dat dit een vorm van informatieverstrekking is die verder reikt dan henzelf, maar bijna alle mensen die het bord zien.

Ter verduidelijking van regels of gebruiken worden dan ook op steeds meer plekken borden met pictogrammen geplaatst, dit gebeurt het meest op plekken met een toeristisch karakter. Verschillende culturen hebben vaak ten opzichte van elkaar verschillende regels en gebruiken, onduidelijkheid wordt in veel grote steden geëlimineerd door het gebruik van pictogrammen. Het gebruik van pictogrammen die een navigerende werking hebben worden hier dan ook met regelmaat gebruikt, denk bijvoorbeeld aan een bord dat verwijst naar een wachtruimte, toilet of een babyruimte.

Een ander gebied waarbij het gebruik van pictogrammen steeds meer voorkomt is het gebied veiligheid, zeker gezien de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Denk hierbij aan regelmatig veranderende Arbowetgeving en het verhoogde dreigingsniveau op gebied van terrorisme. Uitgangen en plekken die verboden zijn voor onbevoegden worden vaker sterk gesymboliseerd door middel van pictogrammen.