CDV INFO

Category : Financieel

Financieel

De persoonlijke lening

Als het op lenen aankomt, kent iedereen wel de basics. Voor een auto kan een autolening worden afgesloten en studenten een studentenlening, voor een huis...
Financieel

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het bedrag aan vlottende activa minus vlottende passiva dat een bedrijf ter beschikking heeft. Werkkapitaal is nodig om geplande en onverwachte kosten te...